مقالات کنفرانس اول

بررسي فرآيند تصميم گيري در سازمانهاي موفق و ناموفق
دكتر سيد حميد آتش پور، سیدمحمدرضاصمصام شریعت

شناسایی موانع کارآفرینی دانشگاهی و راهکارهای تقویت آن
محمدرضا نوروزی، نرگس سریع القلم

ارائه مدل مدیریت هزینه پروژه های سد سازی خاکی
شيردل كرمي

تجزيه و تحليل عوامل تاخير در پروژه هاي نيروگاهي با روش FMEA
مازيار لويزه

هزینه یابی بر مبنای هدف و استراتژی مدیریت هزینه در شرکت های خودروسازی
سیّد غلامرضا جلالی نائینی، ميثم جعفري اسکندري، علی حاجی آقا بزرگی، غلامحسین خالقی

Mathematical conformation of leadership based on Erosmatic

Davood Salmani

استفاده از مفهوم کارایی فروش در بررسی سهم بازار در مناطق مختلف فروش با
بکارگیری تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها

سيدمهدي احمدپناه

نقش مدیرت با نگرش منابع انسانی در بهبود و بهسازی اجرای سیستم
مدیریت کیفیت فراگیر در سازمانها

داوود سلماني، غلامرضا طالقاني، محبوبه رادمند

نقش عوامل مدیریتی و سازمانی در کنترل رفتارهای کاری انحرافی
دكتر داوود سماني

10ـ Selecting Slightly Non-homogeneous Vendors
Reza Farzipoor Saen

11ـ بررسی نقش مدیریت استراتژیک در رقابت پذیری بنگاههای کوچک و  متوسط کشور
محمد مهدی بهرام زاده

12ـ مفاهيم، تحليل و پياده سازي مدل کارت امتيازي متوازن
حسين بختياري

13ـ مقايسه وتحليل متدولوژي هاي عارضه يابي سازمان
حسين بختياري

14ـ ضرورت و اهمیت مدیریت دانش در عصر اطلاعات
حسین بختیاری

15ـ IT Diffusion Drivers in Developed and Developing Countries
Empirical Investigation

Ali Asghar Anvary Rostamy (Ph.D)

16ـ Conforming Benchmarking to Project Management
Reza Rahimi, B.Sc in HSE Engineering, Petroleum University of Technology, Abadan – Iran
Sepideh Tavassoli, M.A in EMBA, Science and Research branch of Islamic Azad University
Navid Mollaee, M.A in MBA-Strategy, University of Science and Culture, Tehran - Iran

17ـ ارائه چهارچوبي شناختي براي تبيين ماهيت رشته هاي تحصيلي  ِام. بي.اِي و  اي.اِم.بي.اِي
احمد نامني  كارشناس ارشد مديريت اجرائي، حوزه معاونت آموزشي، دانشگاه علم وصنعت ايران

18ـ طراحی کارت امتیازی متوازن با استفاده از تاپسیس فازی
محمد همتي،  سبحان آسيان

19ـ بازشناسی ارتباط مولفه‏هاي تاثيرپذير رضايت شغلي کارکنان از سبک
رهبري اتخاذ شده توسط مديران با تکیه بر نیاز به کسب موفقیت

دکترمصطفی جعفری، علی فرمانی

20ـ استراتژی های بازاریابی در وضعیت های خرید سازمانی
دکتر مجید اسماعیل پور

22ـ Strategic Management of Iranian Technology Parks
Mohammad Naserbakht
Akram Davoodabadi

23ـ سیستم پشتيبان تصمیم گیری برونسپاري، مبتني بر عامل هاي هوشمند
محسن اکبرپور شيرازی، الهام مقدم

24ـ تحلیل کاربرد تئوری بازی هادرفنون مذاکره وقراردادهای بین المللی
رضادریساوی بهمنشیر و حسین دریساوی بهمنشیر

25ـ آشنايي با بازارهاي آتي و چالش‌ها و فرصت هاي فرآروي آن در ايران
دکتر سیدجعفر سجادي، دکتر مسعود باباخاني، فرزانه زندي آتشبار

26ـ ارائه مدلي براي بررسي مکانيزم تاثير سازمان يادگيرنده بر عملکرد
اسدالله نجفي، سيد محمد علي عبادي

27ـ روش تحلیل فرایندهای تقاطع CAM-I ، توسط مدیران اجرایی
علي خوزين

28ـ ارائه مدلی ترکيبی جهت ارزيابی بسته های نرم افزاری آماده در بازار
دکتر بهروز دری نوکورانی، محمد باقرزاده آذر

29ـ Business Identity Plan Implementation Checklist (BIPIC)
M.Qazizadeh
Allame Tabatabai University, School of Business and Accounting, Iran

30ـ فرآيند محوري با رويکرد اقدام پژوهی
دکتر اکبر عالم تبريز، محمد باقرزاده آذر، عبداله نوذري

31ـ محاسبه زمان تكميل پروژه در شبكه­هاي پرت احتمالي بااستفاده از شبیه سازی مونت كارلو
هاشم شاهسوني، رضا میکاییل، علي مراد زاده، محمد عطايي

32ـ مدلهاي مختلف اندازه گیری بهره وری ابزارهای استراتژیک مديريتي
فرهاد ملک پور فرسادی، سیامک نوری

33ـ ارائه مدلی جهت تدوين و فرمول بندي استراتژي تکنولوژي با استفاده از
دورویکرد فرایند تحليل سلسله مراتبي (AHP)و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)

اميـد زنـدی، محمـد باقـرزاده آذر

34ـ سنجش ساختار سيستم های کنترل کيفيت با استفاده از مدل پيوندی
(فرآيند تحليل سلسله مراتبی ـ برنامه‌ريزی آرمانی)

دکتر اکبر عالم تبريز، محمد باقرزاده آذر

35ـ متدولوژي مهندسي مجدد فرايند‌هاي کسب و کاربرمبناي چابكي سازمان   
محسن اکبرپور شيرازي، امير علمي کشتيبان

36ـ تطبیق رشته مديريت اجرائي با نيازهاي حرفه اي بازار كار ايران
احمد نامني

37ـ طراحي الگوي مديريت هزينه در پروژه هاي عمراني
محسن دهقان، سیامک نوری، سید اصغر ابن الرسول

38ـ ارزيابي مديريت دانش بارويكرد كارت امتيازي متوازن
اشرف السادات ساعي، دکترسيدمصطفي جعفري، دکترسيد اصغر ابن الرسول

39ـ ارتباط قابليت هاي تسخير و تبديل دانش با فرايندهاي كسب و كار(مطالعه موردي)
سيد حامد موسوي راد، دکتر محمد فتحیان، دکتر محمد مهدی كيهان فرد

40ـ سيستم ثبت، پردازش و مديريت اطلاعات در پروژه ها و کارگاههای اجرايي
سيد علي تهامي

41ـ بسط DOE در كيفيت خدمات         
دكتر جعفر بيك­زاد، دكتراي تخصصي مديريت دولتي
عليرضا وزيري، كارشناسي ارشد مديريت اجرايي

42ـ طراحي نظام شناسايي، هدايت و حمايت از دانشجويان مستعد کارآفريني در دانشگاه ها
محمدعلي شفيعا، اميرحسين دکتران

43ـ Sources, Methodologies and Styles of Conflict Management
Mohammad Atashak
Parisa Mahzadeh

44ـ نقش مديريت دانش در فرايندهاي مديريت مشتري (مطالعه ميداني)
دكتر عباس افرازه، دکتر محمد فتحیان،  سيد حامد موسوي راد

45ـ توسعه ساختار سازماني بدون رئیس نظير مديريت کلوني مورچگان
علی خزاعی، محمد علی شفیعا

46ـ عرضه مدلی برای تسخیرِ دانش پروژه های اجرا شده در صنعت خودروسازی
سمیه فقیه میرزایی، محمد علی شفیعا

47ـ Using Fuzzy Delphi Method in Analytic Hierarchy
 Process to Select Optimum Maintenance Strategy

Abalfazl Zarei, Babak Maleki Rad

48ـ ارايه مدلي جهت ارزيابي ريسک مالي پروژه هاي BOT بر اساس چرخه ریسک پروژه
محمد سعید جبل عاملی، حمیدرضا حداد، علی حاجی آقا بزرگی

49ـ توسعه الگوریتم جستجوی ممنوع (Tabu Search) برای حل مساله زمانبندی
 پروژه های دارای محدودیت منابع با در نظر گرفتن حالت پیش نیازی عمومی (GRCPSP)

مسعود حداد، حمیدرضا حداد

50ـ انحرافات سازما نی: اشکال، چالش‌ها و معرفی گونه‌شناسی‌های سوء رفتار
دکتر سید علی اکبر احمدی، فریبا  دهنوی

51ـ Analyzing Efficiency of Human Resource Performance
sing Data Envelopment Analysi
 
F. Hosseinzadeh Lotfi
Hadi Shirouyehzad

52ـ ارائه یک مدل شناخت هزینه ای بر اساس روش های هزینه یابی مدرن برای شرکت های خدماتی
رضا دبستانی، هادی شیرویه زاد

53ـ تاثیر بالابودن سطح انتظار مذاکره گران بر برد در مذاکره:موردکاوی مدیران ایرانی
 دکتر محمد علي شفيعا، مائده  مزيناني

54ـ بکارگيري تئوري فازي در کارت امتيازي متوازن (BSC) به منظور ارزیابی استراتژی های جاری سازمان
محمد همتی، رضا عبداله زاده

55ـ INSTITUTIONAL ECONOMICS OF CO – OPERATION AND
 THE POLITICAL ECONOMY OF TRUST

José G. Vargas-Hernández, M.B.A; Ph.D
 Mohammad Reza Noruzi, E.M.B.A, MA

56ـ ارائه الگویی جهت ارزیابی موفقيت پروژه
سمانه دربندی، مسعود رشیدی نژاد، علی خزاعی

57ـ بررسي ارتباط بين مديريت دانش و سيستم ارزيابي عملكرد
حسين كاوياني، عيسي نيازي

58ـ ساختاردهي مصاحبه هاي استخدامي با استفاده از تكنيك هاي چندشاخصه
دكتر عزت اله اصغري زاده، غلامرضا ابوالحسني

59ـ استفاده از روش پويايي هاي سيستم جهت مدلسازي عملکرد پروژه با تمرکز بر مديريت هزينه
الهام حسن نايبي1 و بهداد کياني2

60ـ عوامل موثر بر عدم کارایی سیستم های کیفی و مدیریتی در شرکت ها و سازمان های ایرانی
روح اله بحرانی، محمد علی سوخکیان

61ـ Trust and Relationship Protection as Key Factors
for Success in E-commerce

Dr. Ali Attafar
Mohammad Hossein Khasmafkan Nezam

62ـ The Role of Knowledge Management in the Relationship
between HR Practices and Innovation Performance

Prof. Dr. Mehdi Abzari
Mohammad Hossein Khasmafkan Nezam
Mir Ghasem Hosseini

63ـ ارائه مدلی براساس مدیریت لجستیک برای دستیابی به یکپارچگی سازمانی
مجتبی ولی زاده، بابک ملکی‌راد

64ـ Virtual Teams and Management Challenges
Nader Ale Ebrahim, Shamsuddin Ahmed and Zahari Taha

65ـ‌ Modelling a Successful Performance Measurement System
Dr. Martin Broad, Lecturer in Management Accounting, School of Management,
  University of Southampton, United Kingdom , Email: M.J.Broad@soton.ac.uk
Seyed Mohammad Javadi,  PhD Student in Management Accounting
 (Sponsored by Petroleum University of Technology of Iran )
School of Management, University of Southampton
United Kingdom , Email:  smj1o07@soton.ac.uk

66ـ بررسی نقش کسب و کارهای کوچک و متوسط(SME) بر توسعه اقتصادی
 با تأکید بر رویکرد استراتژیک، چالش‌ها و راهکارها

دکتر پرویز احمدی، محمد صفری کهره، امیر اعظمی

67ـ مطالعه تطبيقي بررسي محيط به منظور تدوين استراتژي براي شرکتهاي
خودروسازي جهت مدیریت یکپارچه آنها
دکتر پرویز احمدی ، محمد صفری کهره ، ابوذر غلامعلی زاده

68ـ کاربرد پویایی شناسی سیستم در مدیریت فرآیند های کسب وکار
سيد مهدي الواني، کيوان شاهقليان 
  
69ـ تحليلي بر مدلهاي مزيت رقابتي ملل و ارائۀ يك الگوي مفهومي
اسماعیل ملک اخلاق، محمد طالقاني، علي فخري لركرق

70ـ ایجاد نوآوری در سازمان با استفاده از تکنیک شبیه سازی
(مطالعه موردی: شورای عالی انفورماتیک کشور)

دکتر جعفر محمودی، غلامرضا بداقی

71ـ تأمین مالی در پروژه های تکنولوژی محور در مراحل مختلف عمر محصول
محمد مهدي ايزدخواه، دكتر عزت الله اصغری زاده

72ـ تاثيرتحقق بانکداري الکترونيک در افزايش رضايت مشتريان بانکها (مطالعه موردی بانک ملی ایران)
دکتر محمد فتحیان، دکتر محمدعلی شفیعا، مريم شهرستاني

73ـ The Model of World Class Manufacturing Maturity
for Car Manufacturing Industry

Adel Azar, Abouzar Zangoueinezhad

74ـ حسابداری جنبه های نامشهود داراییهای سازمان
حسین ترابی، مجتبی مالی، دکتـر محسن دیانت

75ـ محاسبه زمان تكميل پروژه در شبكه­هاي پرت احتمالي با استفاده از شبیه سازی مونت كارلو
هاشم شاهسوني، رضا میکاییل، علي مراد زاده، محمد عطايي

77ـ بررسي تاثير برنامه‌ريزي بازاريابي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده
 در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
دکتر احمــدسرداری، محسن نوروزی